Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

AWF Utrecht

AWF Utrecht

Iedereen verdient de beste fysiotherapeutische zorg. Wij streven naar optimale fysiotherapeutische zorg in de eerstelijns door vernieuwende en toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst.

De kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we in nauwe samenwerking met patiënten, collega professionals in de eerstelijnszorg en andere zorginstellingen, bedrijfsleven, stakeholders en diverse kennisinstellingen in binnen- en buitenland.

Missie en visie

Optimale fysiotherapeutische zorg in de eerstelijns gezondheidszorg. Daar staan wij voor als Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie (AWF Utrecht). Een academische setting in de eerstelijns gezondheidszorg, waar innovatie van fysiotherapeutische zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs samenkomen. Een unieke samenwerking tussen de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG), UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en Fontys Paramedische Hogeschool.

Zorg, onderzoek en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in ons streven naar optimale fysiotherapeutische zorg om de gezondheid van mensen te verbeteren. Toonaangevend wetenschappelijk onderzoek en grensverleggende innovaties vanuit de klinische behoefte van patiënten en samenleving vormen de basis voor optimale fysiotherapeutische zorg in de eerstelijns gezondheidszorg.

Onze fysiotherapeuten, onderzoekers, docenten en studenten werken in teamverband aan oplossingen. Hoogwaardige opleidingen van de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en Fontys Paramedische Hogeschool garanderen de instroom van nieuw toptalent dat nodig is om onze ambities nu en in de toekomst te realiseren.

Strategie AWF Utrecht

De klinische behoefte van patiënten en samenleving vormen de basis voor onze ambitie om de zorg te verbeteren. Doelstelling is de realisatie van innovatieve en hoogwaardige eerstelijns fysiotherapeutische zorg op een aantal specifieke klinische deelgebieden.

Kwalitatief hoogstaande fysiotherapeutische zorg wordt gerealiseerd door integratie van zorginnovatie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs binnen de Julius Gezondheidscentra. Speerpunten voor zorginnovatie en onderzoek:

1)    zorg op het juiste moment, voor en door de juiste persoon;
2)    met technologie en e-health meer en langer profijt;
3)    beweeg- en oefengedrag (zie figuur 1).

De specifieke klinische deelgebieden (figuur 2) waarbij gestreefd wordt naar kwalitatief hoogwaardige en innovatieve eerstelijns fysiotherapeutische patiëntenzorg zijn:

(1)  rug-, nek-, en schouderklachten;
(2)  chronische pijnklachten, stressgerelateerde en onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK);
(3)  gezond ouder worden en (na)zorg bij chronische aandoeningen, zoals artrose, COPD, diabetes, beroerte, kanker, hart- en vaatziekten.

Patiënten met aandoeningen of klachten buiten deze specifieke deelgebieden krijgen binnen de Julius Gezondheidscentra state-of-the-art fysiotherapeutische zorg.

Organisatie

De Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie (AWF Utrecht) is een structurele samenwerking tussen de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG), UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en Fontys Paramedische Hogeschool.

Programmaleider AWF Utrecht:
Dr. M.F. (Martijn) Pisters

Stuurgroep AWF Utrecht:
Prof. dr. C. (Cindy) Veenhof (voorzitter stuurgroep AWF Utrecht), hoogleraar Fysiotherapiewetenschap, afdeling Revalidatie, Verplegingswetenschap & Sport, UMC Utrecht; lector Innovatie van Beweegzorg Hogeschool Utrecht; programmaleider masterprogramma Fysiotherapiewetenschap, opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen, Universiteit Utrecht

Dr. M.F. Pisters, programmaleider AWF Utrecht, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra;  senior onderzoeker Fysiotherapiewetenschap, afdeling Revalidatie, Verplegingswetenschap & Sport, UMC Utrecht; programma coördinator masterprogramma Fysiotherapiewetenschap, opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen, Universiteit Utrecht

Dr. E. (Eveline) Wouters, lector Health Innovation and Technology, Fontys Paramedische Hogeschool

Dr. H. (Harriet) Wittink, lector leefstijl en gezondheid, Hogeschool Utrecht

L. (Loes) Knoops, manager fysiotherapie Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Prof. dr. N. (Niek) de Wit, hoogleraar en afdelingshoofd Huisartsgeneeskunde, Julius Centrum, UMC Utrecht; medisch manager en coördinator academische werkplaats huisartsgeneeskunde, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Ir. J. (Jan) Oomes, directeur Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Dr. H. (Henri) Kiers, directeur instituut bewegingsstudies Hogeschool Utrecht

Drs. R. (Rienk) Overdiep, manager bedrijfsvoering, lectoraat Health Innovation and Technology, Fontys Paramedische Hogeschool

Samenwerkingspartners

Wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie projecten doen we in nauwe samenwerking met patiënten, collega-professionals in de eerstelijnszorg en andere zorginstellingen, bedrijfsleven, stakeholders en diverse kennisinstellingen in binnen- en buitenland.

Daarnaast is er een nauwe samenwerking in zorginnovatie en onderzoek met de  academische werkplaats huisartsgeneeskunde (o.l.v. prof. dr. N.J. de Wit) en academische werkplaats verplegingswetenschap (o.l.v. prof. dr. M. Schuurmans) binnen de Julius Gezondheidscentra. En worden er projecten uitgevoerd in samenwerking met buitenlandse samenwerkingspartners waaronder:

  • Boston University, Health & Disability Research Institute, Boston, USA;
  • KU Leuven, Human Movement Biomechanics Research Group, Department of Kinesiology, Leuven, Belgium;
  • The University of Queensland, School of Human Movement Studies, Brisbane, Australia;
  • Moticon, München (Wearable Technologies Innovation World Cup winner 2014).   

  

Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

De Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG) verlenen eerstelijns gezondheidszorg aan bijna 37.500 patiënten, verdeeld over vijf gezondheidscentra in Utrecht Leidsche Rijn. De doelstelling van de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG) is om kwalitatief hoogstaande wijkgerichte en geïntegreerde zorg aan te bieden.

Dat doet LRJG als academische eerstelijns gezondheidscentra door het ontwikkelen van nieuwe (para)medische kennis op academisch niveau, de gerichte toepassing van deze kennis in de dagelijkse praktijk, en overdracht van kennis en vaardigheden aan huidige en toekomstige zorgverleners.

LRJG wil dus niet alleen hoogwaardige zorg bieden, maar die zorg ook verbeteren door middel van innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Dit doet LRJG samen met de  Hogeschool Utrecht, Fontys Paramedische Hogeschool en het UMC Utrecht.

Sinds de oprichting ruim 12 jaar geleden is LRJG een succesvolle academische werkplaats voor de huisartsgeneeskunde (o.l.v. prof. dr. N.J. de Wit  en in samenwerking met het Julius Centrum, UMC Utrecht) en met de start van de AWF Utrecht in 2014 ook voor de fysiotherapie. 

 > Meer informatie over de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra


 

reclamebureau anno nu ifthen.nl