Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Nieuws

03/07/2017

Eerste ervaringen met onderzoek om langdurige SOLK te voorkomen positi

Veel mensen (25-50%) komen bij de huisarts met klachten die medisch onvoldoende verklaard kunnen worden, zoals vermoeidheid, pijn, duizeligheid en algehele malaise. Ook wel Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) genoemd. Dit zorgt voor frustratie bij patiënt en huisarts en voor extra kosten. Daarnaast blijkt dat 10-30% van de patiënten met SOLK langdurig klachten (langer dan enkele weken) houdt. Dit heeft een verminderde kwaliteit van leven, beperkingen in het dagelijks functioneren en vaak onnodig veel medische onderzoeken en behandelingen van de patiënt zonder voldoende resultaat als gevolg. Het duurt gemiddeld twee jaar voordat een SOLK syndroom gediagnosticeerd wordt en uit onderzoek blijkt dat 30% van de patiënten langdurig klachten houdt. Zowel vanuit zorgprofessionals en maatschappelijk oogpunt is er dan ook sterke behoefte aan vroegtijdige identificatie en geïndiceerde preventie om langdurige SOLK te voorkomen.

Naar aanleiding hiervan is een vroegopsporingsmethode (PRESUME) ontwikkeld. Hiermee kunnen mensen met matige SOLK vroegtijdig geïdentificeerd worden, zodat aan hen een passend programma aangeboden kan worden om langdurige SOLK te voorkomen. Binnen de PARASOL studie wordt dit e-exercise, blended zorgprogramma ter preventie van chroniciteit bij patiënten met matige SOLK onderzocht.

Het SIA-RAAK publiek project PARASOL is nu bijna halverwege het onderzoekstraject. Op 15 juni bespraken alle consortiumpartners de stand van zaken. De eerste ervaringen met dit zgn. blended care programma zijn positief. In de nieuwsbrief (zie pdf rechtsboven) vind je de belangrijkste resultaten tot nu toe. Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van dit onderzoek? Stuur dan een mail aan e.vanwestrienen@fontys.nl

Het mooie van dit onderzoek is dat naast de onderzoekers er ook studenten van verschillende opleidingen (bachelor fysiotherapie Fontys Paramedische Hogeschool, master Psychosomatische fysiotherapie Hogeschool Utrecht en master fysiotherapiewetenschappen Universiteit Utrecht) er voor hun afstudeeronderzoek in participeren.

Het logo van dit project (zie hieronder) is ontworpen door Martien van den Hoek. In het logo zijn onderdelen van het e-Exercise zorgprogramma als stapsgewijze opbouw van beweging en de koppeling met eHealth terug te vinden.

Auteur: Els van Westrienen

Het PARASOL consortium bestaat uit Fontys Paramedische Hogeschool, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven en Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Daarnaast zijn er verschillende partners bij betrokken.

reclamebureau anno nu ifthen.nl