Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Nieuws

29/06/2017

RAAK-PRO subsidie voor e-Exercise Lage Rugpijn

Fontys Paramedische Hogeschool ontvangt grote, vierjarige subsidie voor e-Execise Lage Rugpijn binnen de regeling RAAK-PRO van Regieorgaan SIA. In het e-Exercise Lage Rugpijn project wordt ‘blended’ fysiotherapie bij mensen met lage rugpijn onderzocht.

Lage rugpijn is de meest voorkomende klacht in de fysiotherapiepraktijk en heeft een grote sociaaleconomische impact. Onderzoek laat zien dat gestratificeerde fysiotherapeutische zorg op basis van prognostische screening de (kosten)effectiviteit van de behandeling ten goede komt. De grootste uitdaging ligt in het bereiken van duurzame gedragsverandering bij de patiënt, omdat onderzoek aantoont dat de effectiviteit van de fysiotherapeutische behandeling grotendeels afhangt van de mate waarin patiënten bewust hun gedrag en levensstijl veranderen en blijven oefenen. Eerder onderzoek laat zien dat therapietrouwe patiënten een lager risico hebben op nieuwe episodes van rugpijn.

E-health biedt nieuwe mogelijkheden om therapietrouw te bevorderen en de patiënt beter te ondersteunen bij gedragsverandering en het stimuleren van zelfregie. Blended fysiotherapie is een combinatie van face-to-face sessies en een online programma met instructievideo’s, voorlichtingsmodules en een module om fysieke activiteit te stimuleren. In het E-Excercise Lage rugpijn project wordt de meerwaarde van het ‘blended’ aanbieden van gestratificeerde fysiotherapeutische zorg op basis van prognostische screening onderzocht bij mensen met lage rugpijn.

Drs. Tjarco Koppenaal (docent Fontys Parademische Hogeschool) en Drs. Remco Arensman (fysiotherapeut Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra) gaan de komende jaren hun promotieonderzoek doen binnen het project. Tjarco Koppenaal: “De combinatie van het blended zorgprogramma e-Exercise lage rugpijn en de mogelijkheden om hierbij de fysiotherapeutische zorg op maat aan te bieden zullen naar verwachting de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt voor zijn eigen gezondheid en therapietrouw bevorderen. Hierdoor krijgt naar verwachting de patiënt meer regie over zijn lage rugpijn en zal het resultaat van de fysiotherapeutische behandeling toekomstbestendiger zijn en nieuwe perioden van klachten kunnen voorkomen”

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie. Dit is een structurele samenwerking in onderzoek, zorginnovatie en onderwijs tussen Fontys Paramedische Hogeschool, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht en de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Daarnaast participeren in het e-Exercise Lage Rugpijn consortium onder andere de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, VU Amsterdam en de Nederlandse vereniging voor Fysiotherapeuten. Dr. Martijn Pisters, projectleider e-Exercise Lage Rugpijn: “Het is een enorme opsteker dat we het ontwikkelde blended zorgprogramma e-Exercise lage rugpijn door toekenning van de subsidie verder kunnen optimaliseren en onderzoek kunnen doen of we de zorg voor patiënten met lage rugpijn door integratie van e-health in de behandeling kunnen verbeteren”

reclamebureau anno nu ifthen.nl