Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Nieuws

24/01/2019

RISE-onderzoek naar het beweeggedrag van mensen na een beroerte ontvan

Afgelopen week werd bekend dat het RISE-onderzoek de volgende fase in kan door de toekenning van de SIA-RAAK publiek subsidie. Een enorme stimulans voor het onderzoek, betrokken onderzoekers en de betrokken partners.

De afgelopen vijf jaar heeft onderzoeker Roderick Wondergem het beweeggedrag van mensen na een beroerte in kaart gebracht. “Voordat het onderzoek begon hadden we het vermoeden dat een deel van de mensen die een beroerte hebben gehad een groot gedeelte van de dag zitten en daarnaast moeite hebben om voldoende te bewegen. We hebben onderzocht hoe het beweeggedrag eruit ziet en of we daar dus verschillende groepen in kunnen herkennen. Dit zodat we weten welke groep mensen aanvullende begeleiding nodig heeft nadat ze terug thuis zijn gekomen.”

“Ruim 30% van de mensen zit bijna de gehele dag, doet dit in lange periode achterelkaar en haalt de richtlijnen voor gezond beweeggedrag niet”, vult lector Martijn Pisters van Fontys Paramedische Hogeschool aan. “Vanuit de literatuur weten we dat beweeggedrag bijdraagt aan eventueel gezondheidsrisico’s of natuurlijk het verminderen daarvan. Daarnaast zien we vanuit het RISE onderzoek dat mensen die veel en lang zitten gedurende de dag achteruit gaan in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Dit zijn activiteiten zoals wandelen, traplopen of dagelijkse verzorging.”

Juist de groep die dagelijks veel en langdurig zit en moeite heeft met het bewegen dient beter ondersteunt te worden door de fysiotherapeut om te komen tot gezond beweeggedrag. De fysiotherapeut heeft hierbij een coachende rol, waarbij integratie van gedrag georiënteerde principes, monitoring- en e-coaching technologie in de behandeling naar verwachting heel belangrijk zullen zijn. Deze coachingsinterventie zal ontwikkeld worden binnen het toegekende SIA-RAAK publiek vervolgonderzoek. “Het is fantastisch mooi om vanuit de eerstelijns zorgpraktijk, met mensen die een beroerte hebben doorgemaakt en partners een interventie te mogen ontwikkelen. De interventie heeft het doel dat we mensen kunnen ondersteunen in deze moeilijke periode maar met name om de vaardigheden aan te leren om zelf het bewegen op te gaan pakken”, aldus Wendy Hendrickx onderzoeker binnen de RISE-studie.  

De RISE-studie wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie, een structurele samenwerking in zorginnovatie, onderwijs en onderzoek tussen Fontys Paramedische Hogeschool, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht en de Julius Gezondheidscentra. Daarnaast participeren in dit gedeelte van het onderzoek onder andere de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, CVA netwerk Eindhoven-de Kempen, de Nederlandse vereniging voor Fysiotherapie (KNGF), de patiëntenvereniging hersenletsel.nl, 2M engineering, Publab lectoraat van de Hogeschool Utrecht en de internationale partner Universiteit van Newcastle, Australië.

De subsidie is toegekend door SIA-RAAK. RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector. De regeling creëert ruimte voor de ontwikkeling van praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector. De regeling RAAK-publiek bevordert de samenwerking tussen hogescholen en het beroepenveld van hbo-professionals, werkzaam in de publieke sector. De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. Het uitgangspunt van het onderzoek is een vraag vanuit het beroepenveld.  

Voor de zomer zal er meer informatie volgen over de kick-off van het onderzoek. Houd daarvoor het twitterkanaal van het onderzoek in de gaten @RiseStudie of natuurlijk de site van AWF https://awf.lrjg.nl/. Wilt u meer informatie over het onderzoek. Dan kunt u contact opnemen met Roderick Wondergem, r.wondergem@fontys.nl

reclamebureau anno nu ifthen.nl