Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Nieuws

06/04/2016

Subsidie voor PARASOL-studie

SIA RAAK-publiek geeft subsidie voor het evalueren van een proactief zorgprogramma gericht op het voorkomen van chroniciteit bij somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten; de PARASOL-studie. In dit project wordt onderzocht of een proactief en ‘blended’ multidisciplinair eerstelijns preventieprogramma effectief is bij patiënten met een hoog risico op het ontwikkelen van deze chronische klachten. 

Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) komen veel voor in de praktijk. De huisarts, fysiotherapeut of medisch specialist kan van 30 tot 60% van de patiënten die bij hen komen de klachten na adequaat medisch onderzoek niet door een somatische ziekte verklaren. 

Ingrijpende gevolgen
SOLK heeft in veel gevallen een langdurig beloop met ingrijpende gevolgen voor de patiënt. Mede vanwege de ziektelast door SOLK is het ook een groot probleem voor zorgverleners en de maatschappij. Patiënten ondergaan vaak vele medische onderzoeken en bezoeken verschillende zorgverleners zonder dat hun gezondheid hierdoor verbetert.

Verschuiving focus
De behoefte neemt daarom sterk toe aan vroegtijdige identificatie van patiënten met een hoog risico op chroniciteit, als onderdeel van panel management.

Met panel management verschuift de aandacht van de zorg van patiënten met een gezondheidsprobleem op het spreekuur, naar vroegtijdige identificatie van patiënten met een hoog risico op het ontwikkelen van chronische SOLK. Zodat ze proactieve en preventieve zorg kunnen krijgen om chronische SOLK te voorkomen.

Screeningsmethode ontwikkeld
De Academische Werkplaats Fysiotherapie heeft in samenwerking met de Academische Werkplaats Huisartsgeneeskunde binnen LRJG een screeningsmethode ontwikkeld en onderzocht. Hiermee kunnen ze mensen met een hoog risico op chronische SOLK vroegtijdig identificeren.

‘Blended’ interventie
Daarnaast is aan de hand van literatuuronderzoek en expert meetings het PARASOL-programma ontwikkeld. Enerzijds om de kosten van het programma laag te houden en anderzijds om zelfmanagement van de patiënt te ondersteunen, wordt het programma als ‘blended’ interventie aangeboden.

Persoonlijke en online behandeling
Naast het persoonlijke contact met de fysiotherapeut en praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ), krijgt de patiënt deels online de behandeling. Met de recent verkregen subsidie wordt de (kosten)effectiviteit van het PARASOL-programma geëvalueerd op de ervaren kwaliteit van leven en het zorggebruik.

Daarnaast vindt een evaluatie plaats van hoeveel patiënten gebruikmaken van de online behandeling en of het wel/niet volgen hiervan invloed heeft op de uitkomst.


 

reclamebureau anno nu ifthen.nl