Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Onderwijs

Onderwijs

Onze fysiotherapeut-onderzoekers, docent-onderzoekers en studenten werken aan oplossingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De AWF Utrecht binnen de Julius Gezondheidscentra is een patiëntgebonden werk- en leeromgeving voor studenten binnen de fysiotherapie onderwijskolom.

Bachelor- en masterstudenten participeren in innovatie- en/of onderzoeksprojecten van fysiotherapeut-onderzoekers en docent-onderzoekers van de AWF Utrecht, waardoor de opgedane kennis en innovatieve zorgconcepten ook hun weg vinden naar in de onderwijscurricula.

Daarnaast fungeert de AWF Utrecht binnen de Julius Gezondheidscentra als leerwerkplaats voor de overdracht van kennis en klinische vaardigheden aan toekomstige fysiotherapeuten.

Betrokken opleidingen: 

  • Bachelor Fysiotherapie, Fontys Paramedische Hogeschool, Eindhoven;
  • Bachelor en Master Fysiotherapie, Hogeschool Utrecht;
  • Masterprogramma Fysiotherapiewetenschap, opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen, Universiteit Utrecht
         


      

reclamebureau anno nu ifthen.nl