Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Zorginnovatie & onderzoek

Zorginnovatie & Onderzoek

De klinische behoefte van patiënten en samenleving vormen de basis voor de ambitie van de AWF Utrecht om de zorg te verbeteren. Kwalitatief hoogstaande fysiotherapeutische zorg wordt gerealiseerd door integratie van zorginnovatie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs binnen de Julius Gezondheidscentra.

Speerpunt: Zorg op juiste moment, voor en door juiste persoon

Zorginnovatie en onderzoeksprojecten binnen dit speerpunt richten zich op het verbeteren van de indicatiestelling voor fysiotherapeutische zorg en het efficiënter en beter organiseren van eerstelijnszorg, zodat geïntegreerde en wijkgerichte zorg op het juiste moment en door de juiste persoon wordt aangeboden om duurdere en meer specialistische zorg uit te stellen, dan wel wordt voorkomen.

Belangrijke thema’s voor de fysiotherapie zijn: multidisciplinaire samenwerking, ketenzorg, taakdifferentiatie en substitutie van zorg. Het (vroegtijdig) kunnen identificeren van mensen die baat hebben bij een behandeling, een hoog risico hebben op gezondheidsproblemen of functionele achteruitgang.

Het bepalen van het juiste moment waarop zorg zinvol en noodzakelijk wordt, vereist goed prognostisch inzicht en accurate diagnostische instrumentaria.

Lopende project(en):
- Voorkomen langdurige SOLK met panelmanagement (PhD-traject)
- Stepped Care Artrose

Speerpunt: Met technologie en e-health meer en langer profijt

Zorginnovatie en onderzoeksprojecten binnen dit speerpunt richten zich op de gevolgen van ziekte en aandoeningen op het functioneren.

Er wordt onderzoek gedaan naar innovatieve fysiotherapie, gebruikmakend van e-health en ondersteunende technologie, gericht op herstel of behoud van functioneren en preventie van vermijdbare of reduceerbare gevolgen van ziekten en aandoeningen. Belangrijke thema’s hierbij:

(1)  zelfregie ondersteunen en stimuleren;
(2)  monitoring, coaching en biofeedback met ondersteunende technologie om diagnostiek en de korte en lange termijn effectiviteit van fysiotherapeutische zorg te verbeteren;
(3)  accuraatheid, bruikbaarheid, technologie-acceptatie en implementatievraagstukken vanuit patiënt en therapeut perspectief.

Lopende projecten:
- anders leren lopen bij knieartrose (PhD-traject);
- slimmer meten van functionele achteruitgang en participatie;
- biofeedback bij partieel belasten na beenbreuk of operatie;
- monitoring looppatroon en balans.     

Speerpunt: Beweeg- en oefengedrag

Zorginnovatie en onderzoeksprojecten binnen dit speerpunt richten zich op de rol van beweeggedrag bij het ontstaan, voorkomen en behandelen van ziekten en aandoeningen en gerelateerde gevolgen die van invloed zijn op het functioneren.

Therapietrouw aan geadviseerd beweeg- en oefengedrag meten, monitoren en stimuleren, om de korte en lange termijn effectiviteit van fysiotherapie, zelfregie en gezondheid te verbeteren, is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Lopende projecten
- RISE (PhD-traject);
- Stimuleren en monitoren van beweeg- en oefengedrag;
- Bereidheid tot gedragsverandering en therapietrouw;
- Gezond werken bij LRJG      

Overige projecten waarin AWF Utrecht participeert

  • Elke Beweging Telt (UMC Hersencentrum & Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde);
  • PHYSNET studie: gewrichtsbloedingen en beweeggedrag bij mensen met hemofilie;
  • GODIVA studie: Gross motor development of infants using home-video registration with the Alberta Infant Motor Scale (Lectoraat Leefstijl en Gezondheid, Hogeschool Utrecht);
  • PRINS studie: Prevalence of Risk groups in Neck and back pain patients according to the Start back screening tool (Erasmus MC). 

Afgeronde projecten AWF Utrecht

  • Adherence to Self-directed Home Exercise; the development, validity and reliability of the Utrecht self-directed Home Exercise Adherence Questionnaire (UHEAQ).

reclamebureau anno nu ifthen.nl